?

Log in

No account? Create an account
yulia icon logo

Відповідь на коментарі про "Ідеальну країну".

Сьогодні зазирнула  на ЖЖ,  побачила, як багато коментарів та запитань. Дякую всім!

Щодо проекту "Ідеальна країна". Одразу скажу – цей проект був, по-своєму, успішним. Не зовсім так як хотілося б, і не зовсім так як я його бачила, але - він був реалізований.

"Ідеальна  країна" – це перша спроба  налагодити якісну комунікацію  між владою та суспільством. Ми  хотіли зробити так, щоб влада почула людей, а люди, особливо інтелектуальна частина суспільства, донесли до влади свої головні повідомлення, поради і навіть критику.

Ми відкрили сайт "Ідеальна країна", який дав  нам перший зріз найголовніших пріоритетів, найголовніших пропозицій, на які очікувала інтелектуальна частина суспільства. 

Згодом  ми саме на базі пропозицій, які були надані "Ідеальній країні", розробили програму "Український прорив". Нагадаю, що ця програма внесена до Верховної Ради і дуже довго очікує свого прийняття. Водночас ми, поки парламент знаходиться в непрацездатному стані, почали втілювати в життя окремі елементи цієї програми. 

Крім  того, ми запросили тих людей, які найактивніше працювали на сайті "Ідеальна країна", до реальної влади. Сьогодні вони на тих чи інших напрямках та рівнях влади успішно працюють. 

Однак ми зіткнулися з величезною проблемою, пов’язаною з обробкою дуже різноманітної і багатопланової інформації, яка почала надходити на сайт "Ідеальна країна". Ми не врахували того, що сайт мусить знаходитися в системі самоорганізації і видавати кінцеве рішення, яке вже обговорено в Інтернет-середовищі. Так проекти через силове адміністрування просто не працюють.

Саме  тому зараз ми думаємо над тим, як організувати комунікацію між владою й Інтернет-спільнотою таким чином, щоб ця спільнота, тобто – Ви всі - мали можливість аналізувати пропозиції, вибирати з них найефективніші, доводити їх до стану проектів і видавати владі як готові нормативне рішення. 

Я не забула про “Ідеальну країну” і не покинула її. Я обіцяю що доведу цей  проект до логічного і результативного завершення. А тому нам разом з Вами ще належить пройти шлях від “Ідеальної країни” до Ідеальної країни...

Comments

Страница 1 из 8
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] >>
>>Крім того, ми запросили тих людей, які найактивніше працювали на сайті "Ідеальна країна", до реальної влади. Сьогодні вони на тих чи інших напрямках та рівнях влади успішно працюють.

Имена, фамилии, адреса. Где эти волшебные ребята из волшебной Идеальной страны?
Администраторы и модераторы сразу после выборов ушли на работу "до реальноi влади".
Все остальные - отсеялись.
Ви учасник ІК? І на основі чого такі висновки?

:)

могу перевести кратко:
"Мы строили, строили... И наконец построили "Идеальную страну"!

Доброго дня.

Шановна Юлія Володимрівна!

Дуже дякую, що Ви згадали про проект.
Я в це вірив.
Я за Вас і за Вашу партію.
Свого часу я налагодив контакти з багатьма
однодумцями на Вашому сайті Прориву.
Фактично утворилася команда, яка може працювати,
яка має серію корисних ідей
(причому навіть принципово нових ідей
по веденню економіки і по Інтернет).
Але якось трохи ми були поза увагою.
Тому пішов процес самоорганізації.
І трохи пішли шукання і скептицизм.
Але і зараз ми можемо багато чого цікавого
запропонувати - трансфер технологій, співпраця
винахідників і держави, скерованні потоки з впровадження
інновацій, розвиток рейтингу України і її товарів в світі
за рахунок моєї концепції ІРС.
Сам я фізик за освітою, тому не дуже розуміюсь
на юридичних та економічних справах,
але в мене є потужна команда однодумців.
Є розробки по постіндустріальним механізмам
в економіці.
В МРЦ я від знайомих дізнався про ВСР (Всеукарїнська Студентська Рада).
Я б хотів балотуватись туди (або в інші місця
де можу бути корисний) за прозорим принципом,
можу надати рекомендації від науковців, різних організацій,
можу підкріпити свою кандидатуру до 100 000 підписів.
По суті мені не так важливе особисте просування,
як просування корисних ідей, тому замість себе можу
запропонувати і однодумців.
Особисто мені важливо, щоб те що було почато в програмі УП
не пропало, саме це і штовхнуло мене до консолідації
з однодумцями науковцями та винахідниками.
Фактично не так важливий формат співпраці,
як збереження корисного проекту.
Звичайно є питання, де я б хотів трохи з Вами
непогодитись. Це стосується економічної парадигми.
Рузвельт витягував США з кризи зменшуючи податок,
Ви скажете, що не морально, бо вдарить по пенсії і
мінімалці. Збільшення податку - вдар по підприємцю,
як Ви казали "атомна бомба" (про рішення ПР + Литвин).
Але як в Арістотеля - синтез тези і антитези, а я пропоную
йти іншим третім шляхом - підняти збут, і збут за кордон.
Яким чином? От тут і потрібна концепція ІРС - Інформаційно Рейтингова
Система. Рейтинг має значення. От Арсеній Петрович казав що потрібна індустралізація, а постіндустрія - міф. Я думаю - постіндустрія не міф,
просто не треба пускати воза попереду коня. Спочатку товар рекламують,
а потім продають. Індустріалізація потрібна, але потім, спочатку варто запустити ІРС, а потім підіймати криву пропозиції (індустріалізація).
Всі плюси постіндустрії - велика конкурентна перевага у рекламі через мережу Інтернет (зразу на весь світ), вартість реклами падає, тобто може зрости кількість, таким чином реалізується підняття кривої збуту у супереч кризі. А вже потім робиться індустріалізація, тобто підіймається пропозиція, але потрохи, щоб не зіпсувати високі ціни, щоб не демпінгувати. Це стосується і якісної трансформації у якій братиме участь клас творців інтелектуальної власності. Суть якісної трансформації полягає у трансформації продукту експорту, збільшення кількості високотехнологічного експорту та експорту програмного забезпечення та інших видів інтелектуальної власності.
Створення потужної мережі інтернаціональних компаній з центром у Києві дасть поштовх до супер розвитку і покращенню роботи МЗС, зміцненню геополітичної позиції та налагодженню стосунків з іншими країнами.
Перевагою постіндустріальної формації є делокалізація виробництва.
Фактично ІТР може працювати де завгодно зі своїм ноутбуком, а підприємсто- фактично тільки виробничі потужності.
Економія у будівництві і транспорті.
Як чесна людина маю зазначити, що у постіндустрії
є і мінуси - певна небезпека компютерного технототалітаризму.
Тому важливо щоб був чіткий антимонопольний комітет і мережа
не переходила до одних рук, або навіть якщо і перейде, щоб не
ставала тоталітарною.
Існує багато аспектів цього.
По суті є багато проектів і пропозицій,
але в одному пості все викласти складно.
Я часто спілкуюся з однодумцями і в нас
всі наші ідеї гарно узгоджуються у вигляді
красивої цілісної схеми, яка б могла працювати
на користь України і кожного з нас.

З повагою
аспірант, мол. лейт запасу,
член партії Батьківщина,
громадський активіст
Бєлошенко Микита

Re: Доброго дня.

какой у вас юзерпик прекрасный

коллеги, помощь для тех, кто не читает по-украински: google

Сегодня заглянула на ЖЖ, увидела, как много комментариев и вопросов. Спасибо всем!

Относительно проекта "Идеальная страна". Сразу скажу - этот проект был, по-своему, успешным. Не совсем так как хотелось бы, и не совсем так как я его видела, но - он был реализован.

"Идеальная страна" - это первая попытка наладить качественную коммуникацию между властью и обществом. Мы хотели сделать так, чтобы власть услышала людей, а люди, особенно интеллектуальная часть общества, донесли до власти свои главные сообщения, советы и даже критику.

Мы открыли сайт "Идеальная страна", который дал нам первый срез самых главных приоритетов, главных предложений, на которые ожидала интеллектуальная часть общества.

Впоследствии мы именно на базе предложений, которые были предоставлены "Идеальной стране", разработали программу "Украинский прорыв". Напомню, что эта программа внесена в Верховную Раду и очень долго ожидает своего принятия. Вместе с тем мы, пока парламент находится в неработоспособном состоянии, начали воплощать в жизнь отдельные элементы этой программы.

Кроме того, мы пригласили тех людей, которые активно работали на сайте "Идеальная страна", к реальной власти. Сегодня они на тех или иных направлениях и уровнях власти успешно работают.

Однако мы столкнулись с огромной проблемой, связанной с обработкой очень разнообразной и многоплановой информации, которая начала поступать на сайт "Идеальная страна". Мы не учли того, что сайт должен находиться в системе самоорганизации и выдавать окончательное решение, которое уже обсужден в Интернет-среде. Так проекты через силовое администрирование просто не работают.

Именно поэтому сейчас мы думаем над тем, как организовать коммуникацию между властью и Интернет-сообществом таким образом, чтобы это сообщество, то есть - Вы все - имели возможность анализировать предложения, выбирать из них самые эффективные, доводить их до состояния проектов и выдавать властям как готовые нормативное решения.

Я не забыла о "Идеальную страну" и не покинула ее. Я обещаю что доведу этот проект до логического и результативного завершения. Поэтому нам вместе с Вами еще предстоит пройти путь от "Идеальной страны" к Идеальной страны ...

Re: коллеги, помощь для тех, кто не читает по-украински: go

что бы мы делали, если бы не этот перевод "для тех, кто не читает по-украински"? Спасибо огромное! Как-то светлее сразу на душе стало, что вспомнили о нас.

від “Ідеальної країни” до Ідеальної країни...

Гарний образ переходу країни "в лапках" у країну вільну від лапок!
Але Ідеальна країна без спеціального мислення людей "на красоту" неможлива.
Іду десь, дивлюся так гарно он у тому подвір"ї...і виникає ДУМКА " Я теж ТАК хочу".
Ідеальна країна - це калька з елементів ідеальності інших країн, які ВЖЕ мають хоч якісь елементи ідеальності.Видумати свою ідеальність - це все одно, що видумувати п"яте колесо до воза - і ніби гарно як причепити, але потратитись на нього треба.
Один з риклад:в ідеальності: У сусідній Польші за кризовий рік зовсім не змінилися ціни!(оце приїхав ідеально за рік і порівнюю "на практиці")Як не змінилася і вартість того ж долара - яка була в кінці 2008 року така і в кінці 2009 (Нацбанк тутешній ЗНАЄ що зробити).
А Хто заважає нам "походити біля подвір'я під назвою Польша" і ПОБАЧИТИ Красоту? Ніхто!
Ще яскравий недавній приклад. Я вже писав, писав до Вас - заморився - про те, що ПРОСТАВЛЕННЯ ЦІНИ ВИРОБНИКОМ на упакуванні товарів широкого вжитку (як це широко примінено у тій же Польші) ВЖЕ ліквідує цінову анархію.
Приклад анархії? Будь ласка... "Викинули" з громадського резерву цукор "щоб збити ціну", але не врахували єдиного - що цукор буде працюючими на ринках розібрано мішками,а, згодом, вже розфасований в прості целофанові мішечки, продаватиметься...за тією ж високою ціною "яку хотіли збити". А про таке рішення від Імені ПРОСТОТИ - розфасувати на заводах та проставити державну ціну з урахуванням транспортних чинників...ніхто не здогадався? На жаль - НЕ ВІРЮ.
А ось в Ідеальну Країну - вірю! Не знаєте чому? Бо вірю натхненній Людині яка, як це видно, державотворчого мислення, але має чіткий Дороговказ - Ідеальна країна Україна.

Re: від “Ідеальної країни” до Ідеальної країни...

>та проставити державну ціну

Не треба державної ціни.

Треба - багато сахаровиробників та різних продавців, що створює конкуренцію та тягне ціну "донизу". Якщо на ринку є монополіст - бороти його антімонопольними засобами.

Лише так буде доступна, та справедлива ціна, з якою виробнику або продавцям буде прубутково працювати, а покупцям зручно купувати.
удачи!
и по-русски лучше получится

Что помешало?

> Я обіцяю що доведу цей проект до логічного і результативного завершення.

Это до какого? Проэкт должен работать все время, а не завершиться.

Что мешало работе проэкта целых 2 года? С 2007 года и до сейчас сайт были или недоступен вообще, или находился в архиве (http://archive.kraina.org.ua) или вот как сейчас - многие пользователи потеряли интерес.

БЮТ+НСНУ уже достаточное время в коалиции. В этом созыве Рады уже подали более 5000 законопроэктов, но идеи от Краины никому оказались не нужны.

Если Вы не забыли про Идеальную Краину - то почему другие смежные сайты этого проэкта считай что пропали?
http://www.kadry.org.ua/ - был кадровый реестр, теперь сайт по трудоустройству какой-то частной компании - хотя и регистрирован студией С8 на Ю.В.Тимошенко
http://www.democracy.com.ua/ - нет обновления с 2007 года

Что не получилось за 2 года? Вы были все это время у власти и в коалиции!

Re: Что помешало?

> Я обіцяю що доведу цей проект до логічного і результативного завершення.
*Это до какого? Проэкт должен работать все время, а не завершиться.
Щоб він працював постійно і ефективно.
Привіт усім а особливо учасникам та адміністрації ІК-ЕД.
Про "Ідеальну Країну" та її перспективи трішки пізніше.
Добро дня.
Приємно бачити знайомі nikname :)
Бачу ІК відроджується прямо в ЖЖ Юлії Володимирівни :)
Я в свою розсилку (раніше були на УП,
зараз скептики, їх скептицизм розвію) ще кину адресок ЖЖ.

За феодальными законами

Речь пойдет о земельной проблеме в селе Чумаки Днепропетровского района Днепропетровской области, где действуют свои законы, которые служат коррумпированным чиновникам в личных интересах. Здесь давно уже земля негласно стала товаром. Одни пользуются сотнями и тысячами гектаров. Другим, которые всю жизнь проработали на земле, ничего не досталось, или досталось по два гектара вместо шести.
Сотни тружеников обращаются к разным инстанциям, в том числе и к Президенту, но все бесполезно. Их жалобы попадают в руки тех, на кого несчастные жаловались. Ловко научились действовать в земельной отрасли председатель Чумаковского сельсовета, моя бывшая соседка Валентина Ивановна Стець. От этого соседства ширина моего приусадебного участка сузилась в среднем на 1,5 метра. Приватизировать свой участок я начал в 1998 году. Уплатил необходимую сумму Институту землеустройства. Однако, участок так и остался не приватизированным. Поэтому я с радостью встретил Постановление №844 Кабинета Министров Украины от 5 августа 2009 года по которому в обязательном порядке чиновники должны произвести приватизацию приусадебного участка . Также в этом постановлении говорится что приватизация осуществляется бесплатно.
Премьер-Министр Ю. Тимошенко прислала мне письмо, в котором сообщала о том как коррумпированные чиновники издеваются над людьми, которые всю жизнь трудились на земле, а получить ее в собственность не могут. Это правда. Валентина Ивановна раздает землю своим родственникам, родственникам служащих райгосадминистрации и даже техническому персоналу, обслуживающему ее собственные торговые точки. При этом не требуя с них никаких объяснений и доказательств.
Теперь, продолжает Юлия Владимировна, Вам не придется бегать за чиновником, выпрашивать у них свою землю. Пусть чиновник бегает за Вами. На приватизацию отпускается 30 дней.
Вам следует подать в сельсовет такие документы:
1. Заявление;
2. Копию паспорта;
3. Копию идентификационного кода;
4. Решение в данном случае сельсовета о передаче Вашего земельного участка у собственность.
Все. Никаких проблем у Вас не должно возникнуть. Как пишет Юлия Владимировна: "не Ваш клопіт, а прямий обов’язок чиновника"
Все необходимые документы из села Заря (5 км до с. Чумаки) я направил в Чумаковский сельсовет 6 октября 2009 года Валентине Стець лично заказным письмом с уведомлением. В тот же день Валентина Ивановна получила документы, однако к исполнению Постановления №844 Кабинета Министров Украины не приступила. Она считает себя независимым "самоврядуванцем". Прочла копию письма Юлии Владимировны и отложила в сторону. Постановление Кабинета Министров для нее не является необходимым для выполнения. В Чумаках действуют свои законы и правила.
В ответ мне было письмо в котором было написано, цитирую:
"Вам необхідно з’явитись у робочі дні до Чумаковської сільради та власноруч написати заяву відповідної форми, яка затверджена постановою КМУ у двох примірниках, а також при собі мати копію технічного паспорту на житло та свідоцтва про право власності на житло"
Для чего Валентине Ивановне технический паспорт? Ведь мое право собственности домом зарегистрировано в сельсовете. В паспорте записан адрес по которому я проживаю. Мое заявление по форме и содержанию соответствует требованиям Постановления Кабинета Министров. Почему я должен доказывать, что проживаю не в чужом, а в своем доме?
А Вы, уважаемая Юлия Владимировна, убеждали, что хлопот у меня не будет...
Мало Вы знаете чумаковские кадры. От создания хлопот чумаковские чиновники получают наслаждение иморальное удовлетворение.
И. Ясенчук, учитель-пенсионер
авторам блога: пишите пожалуйста "Вы" с маленькой буквы, если не обращаетесь к конкретному человеку.

Ідеальна Країна - Електронна Демократія

Сам проект є унікальний, точніше сказати сама ідея проекту (хоча ідуть спроби реалізації ідеї електронної демократії по усьому світу, але такого масштабу і направленості аналогів немає). Проект Ідеальна Країна - Електронна Демократія в першу чергу дав дуже багато самим учасникам проекту, а по друге дуже великий матеріал для аналізу по подальшому розвитку електронної демократії. Те що проекти даної направленості будуть реалізовувати в найближчому майбутньому немає ніякого сумніву.

Re: Ідеальна Країна - Електронна Демократія

Бард, ты меня знаешь - не звизди.
пишите по-русски пожалуйста
А перевод текста на русский язык будет осуществлён?
Велкам ту хелл шановні прессекретарі ЮВТ. А українізувати ЖЖ слабо?
Страница 1 из 8
<<[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] >>